Innova-Eco Kft.

Fő feladataink és tevékenységeink

 

Általános feladataink az Innova-ECO Környezettechnológiai Klaszteren belül:

Kommunikáció

Termékfejlesztés, technológia- és minőségfejlesztés

Forrásmegkötés

 

A környezetvédelmi ügyintézés keretein belül az alábbi környezetvédelmi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

1. Hulladékkezelési engedélyek dokumentációjának összeállítása:

Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása, melyek kizárólag a környezetvédelmi hatóság – a legtöbb esetben a területi környezetvédelmi felügyelőség - engedélyével végezhetőek ezen engedélyek elkészítésében nyújtunk mi segítséget.

2. Hulladéktermelői, hulladékkezelői bevallások összeállítása:

3. Termékdíjas bevallások összeállítása:

A termékdíjat annak kell megfizetnie, aki a termékdíjköteles terméket először Magyarországon forgalomba hozza, vagy saját célra felhasználja. Az egyértelműen itthon forgalomba kerülő, hulladékká váló termékek után kell a termékdíjat fizetni.

A 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:

4. Termékdíjas tanácsadás nyújtása:

Koordináló szervezetekhez való kapcsolattartás, termékdíjmentesség, termékdíj visszaigénylésében való segítségnyújtás. ( 53/2003 Korm. rendelet szabályai szerint)

5. Környezeti állapot felmérés:

A környezetállapot jellemzéséhez szükséges információk beszerzése után környezeti politika kialakítása a cél. Az előzetes környezeti állapotfelmérés az EMAS szerint kötelező az EN ISO 14001 szerint ajánlott.

6. Projekt menedzsment:

7. Pályázati munkák:

A cég felmérve az „Önök” helyzetét segítséget nyújt megkeresni a legmegfelelőbb pályázatot, valamint igény szerint biztosija a szakmai hátteret a pályázati anyagok összeállításához.

8. Pénzügyi, üzleti tervezés:

A pályázatokhoz kapcsolódó üzleti tervek elkészítésében, koordinálásában való segítségnyújtás.

9. Projekt generálás:

Nagy segítséget jelent azoknak a szervezeteknek, amelyek ki akarják használni a támogatási programok finanszírozási lehetőségeit, de még nem körvonalaztak olyan fejlesztési ötleteket, amelyek támogathatóak lennének, vagy esetleg csak a megoldandó problémákat azonosították.